TERMOWIZJA - INFORMACJE OGÓLNE

W zakresie termowizji proponuję 3-etapowy  system współpracy:

 • POMIARY TERMOWIZYJNE - przeprowadzane przy  użyciu kamery  termowizyjnej, podczas których błyskawicznie następuje lokalizacja wszystkich obszarów, wykazujących anomalie cieplne.
 • PRZETWARZANIE-ANALIZOWANIE - wykonane zdjęcia termowizyjne są analizowane komputerowo przy użyciu specjalistycznych  programów. Umożliwia to sporządzenie odpowiedniej diagnozy  w formie raportu.
 • ROZMOWA  I PRZEKAZANIE RAPORTU - podczas rozmowy z Zamawiającym usługę, skrupulatnie analizowane jest sprawozdanie z badań. Raport  zawiera wszystkie wykonane w trakcie  badania zdjęcia termowizyjne wraz z komentarzem, a także wyszczególnienie wykrytych nieprawidłowości  termicznych.

Obraz

TERMOGRAFIA W PIGUŁCE - dowiedz się więcej...

Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur. Temperatura spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów. 

Termografia obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość. [źródło: wikipedia.pl]

Poniżej przedstawiono dwa przykłady zdjęć termowizyjnych - wszelkie odcienie żółci pomarańczu czy nawet czerwieni to miejsca ciepłe. Z kolei kolory zielone niebieskie czy nawet fiolety to miejsca zimne.

Obrazek

Fragment budynku widziany kamerą termowizyjną

Obrazek

Ludzkie dłonie widziane kamerą termowizyjną

ZALETY BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

 • rozpoznanie w bezinwazyjny oraz szybki sposób najsłabszych „cieplnie ” miejsc w budynku, instalacjach (tzw. mostki termiczne, miejsca wycieków), zarówno chłodniczych, jak i grzewczych,
 • wykrywanie potencjalnych punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • zweryfikowanie wykonanych już robót termomodernizacyjnych -dociepleniowych-budowlanych i instalacyjnych (kontrola jakości),
 • stosunkowo niedroga metoda badania energetycznego budynku, która może być dobrym wstępem do wykonania audytu/świadectwa energetycznego, a następnie już po termomodernizacji pozwala ona  bezpośrednio zweryfikować i założenia projektowe, i wykonawstwo,
 • w szczególnych przypadkach zlokalizowanie przecieków w pokryciu dachowym oraz miejsc zawilgoceń podłóg, ścian, sufitów etc.

ZASTOSOWANIE (termogramów - przystępnych obrazów pokazujących rozkład temperatur) w:

 • BUDOWNICTWIE
·Wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu,
·Detekcja najsłabszych miejsc w osłonie termicznej budynków,  czyli mostków termicznych
·Wykrywanie błędów w robotach termomodernizacyjnych (element odbioru robót)
·Detekcja miejsc  potencjalnych zawilgoceń przegród budowlanych

 • ELEKTROENERGETYCE
·Wykrywanie wad instalacji i urządzeń elektrycznych (transformatory, rozdzielnie wszystkich napięć, silniki elektryczne, uszkodzone bezpieczniki, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych), pozwalające na wczesne usunięcie zagrożeń
·Wykrywanie uszkodzeń w rozdzielnicach i aparatach elektrycznych
·Ukazywanie nieprawidłowych połączeń elektrycznych (najczęściej zarzewie pożaru)
·Wykrywanie usterek w energetycznych liniach przesyłowych

 • INSTALACJE CIEPŁOWNICZE I GRZEWCZE
·Detekcja uszkodzeń/nieciągłości  w izolacji termicznej rurociągów
·Wykrywanie uszkodzeń w wodnym ogrzewaniu podłogowym
·Detekcja przebiegów instalacji ogrzewania podłogowego
·Lokalizacja  wycieków i nieszczelności w rurach z ciepłą wodą
·Ukazywanie złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi
·Lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja )

 • LINIE  PRODUKCYJNE
·Wykrywanie wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)
·Detekcja błędów podczas prób obciążeniowych
·Ujawnienie złego stanu przewodów doprowadzających gazy techniczne
·Ujawnienie złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych

 • INSTALACJE CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE
·Detekcja usterek izolacji termicznej chłodni- w tym samochodowych -  i lad chłodniczych
·Detekcja usterek przemysłowych zamrażarek i chłodni
·Detekcja usterek w pracy systemów klimatyzacyjnych

 • a także w medycynie, diagnostyce maszyn, wykrywaniu rożnego rodzaju obiektów (ratownicwo…), badaniach naukowych