DOM PASYWNY


Obrazek
Dom Pasywny


Badanie od wewnątrz - prawie całkowity brak mostków termicznych.

Badanie od środka pomieszczenia źródła ciepła, wentylacji.

Badanie od wewnątrz - prawie całkowity brak mostków termicznych.