Dla większości Polaków energia kojarzy się z elektrycznością , co nie ma odniesienia do rzeczywistości.Koszty ogrzewania domów i mieszkań pochłaniają niemal tyle energii , co cały krajowy przemysł lub transport, a i tak 30 % Polaków nie jest w stanie zapewnić sobie komfortu termicznego/cieplnego –to są dane GUS (po prostu: domy, mieszkania są niedogrzane).
Przypomina się powiedzenie z filmu „MIŚ”: „jak jest zima to musi być zimno”. Niekoniecznie. Są bowiem już domy solidnie wykonane, izolowane, w których jest komfortowe powietrze, a  rachunki za ogrzewanie są na poziomie bardzo przystępnym. Takim wzorcem mogą tu być budynki pasywne.
W domach mieszkalnych – w naszym regionie-izolację termiczną oraz instalacje grzewcze projektuje się i wykonuje na tzw. obliczeniową temperaturę zewnętrzną, czyli -18 0C. Poniżej tej temperatury ma prawo wystąpić niedogrzanie pomieszczeń.
Dla wielu domów temperatura zewnętrzna na poziomie -5 0C czy -10 0C już stanowi poważne wyzwanie techniczne, aby osiągnąć przyzwoitą temperaturę wewnętrzną (standardowo: +20 0C). I nie mówi się tu o szczelnym zamknięciu wszystkich otworów i szpar…
Trzeba pamiętać, że człowiek dorosły do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje 30 m3 czystego powietrza na godzinę. Dla lokalu  o powierzchni 35 m2 , przy użytkowaniu przez 3 osoby, oznacza to wymianę całkowitej kubatury powietrza lokalu w czasie 1 godziny.Problem tej „rozrzutnej” wymiany rozwiązuje instalacja nawiewno-wywiewna  z rekuperacją.
Rekuperacja musi być powiązana bardzo ściśle z całym domem: po prostu izolacje termiczne , montaż stolarki muszą być solidnie wykonane, dom musi być szczelny. To wszystko dziś można, a nawet należy sprawdzić , a nawet zmierzyć…
Montaż rekuperacji dotyczy raczej budowy nowych domów…

Tegoroczna zima ujawniła swoje oblicze ,także sięgając do naszych kieszeni.
Podczas rozmowy z przedstawicielem nieocieplanego bloku o kosztach ogrzewania okazało się, że koszt samego spalonego węgla w poprzednim sezonie , przypadający na 1 lokal mieszkalny (nie dom-lokal), to 2300 PLN +koszty obsługi palacza, remonty…
Te koszty w tym roku będą proporcjonalnie wyższe.
Badania termowizyjne ujawniły w przypadku tego bloku znaczące błędy.

Inny przypadek
Bloki spółdzielni, opalane z odległej ,mało sprawnej kotłowni węglowej, straty na liniach przesyłowych,..Analiza kosztów wykazała ,że były one porównywalne z ogrzewaniem olejowym-paliwem zaliczanym do raczej drogich źródeł energii grzeczej.

Takich przypadków rozrzutności energetycznej można by wymieniać sporo, zarówno w skali mikro (lokale, domy), jak i makro (spółdzielnie, miasta).

Przyczyny to m.in.:
Wiek budynków (ciągła zmiana przepisów w zakresie energooszczędności)
Słabe izolacje termiczne domów
Zła jakość okien i drzwi
Zła jakość wykonawstwa (brak sprawdzenia powykonawczego , np. kamerą termowizyjną)
Błędy projektowe
Mało sprawne i wydajne instalacje: grzewcze , ciepłej wody użytkowej i wentylacji
Niesprawne systemy wentylacyjne
Brak wiedzy o prawidłowym użytkowaniu domów/lokali

W aspekt energooszędności wpisuje się modny od parunastu miesięcy temat SMOG-u oraz widmo płacenia kar za emisję CO2.

W zakresie energooszczędności pomocne mogą być:
- program termodernizacji- tzw, „Fundusz Termomodernizacji i Remontów” BGK – premia  w postaci częściowego umorzenia kredytu
-programy pomocowe WFOŚiGW
-dopłaty do likwidacji nieefektywnych kotłów węglowych (np. na ter. Leszna)
-program TERMOMAPA (badania termowizyjne budynków)- od stycznia 2016-dla budynków na ter. Leszna