Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur. Temperatura spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.  Termografia obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość. [źródło: wikipedia.pl]


Poniżej przedstawiono dwa przykłady zdjęć termowizyjnych - wszelkie odcienie żółci pomarańczu czy nawet czerwieni to miejsca ciepłe. Z kolei kolory zielone niebieskie czy nawet fiolety to miejsca zimne.


ZALETY BADAŃ TERMOWIZYJNYCH

 •     rozpoznanie w bezinwazyjny oraz szybki sposób najsłabszych „cieplnie ” miejsc w budynku, instalacjach (tzw. mostki termiczne, miejsca wycieków), zarówno chłodniczych, jak i grzewczych,
 •     wykrywanie potencjalnych punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych,
 •     zweryfikowanie wykonanych już robót termomodernizacyjnych -dociepleniowych-budowlanych i instalacyjnych (kontrola jakości),
 •     stosunkowo niedroga metoda badania energetycznego budynku, która może być dobrym wstępem do wykonania audytu/świadectwa energetycznego, a następnie już po termomodernizacji pozwala ona  bezpośrednio zweryfikować i założenia projektowe, i wykonawstwo,
 •     w szczególnych przypadkach zlokalizowanie przecieków w pokryciu dachowym oraz miejsc zawilgoceń podłóg, ścian, sufitów etc.

ZASTOSOWANIE (termogramów - przystępnych obrazów pokazujących rozkład temperatur) w:

 •     BUDOWNICTWIE

·Wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu,
·Detekcja najsłabszych miejsc w osłonie termicznej budynków,  czyli mostków termicznych
·Wykrywanie błędów w robotach termomodernizacyjnych (element odbioru robót)
·Detekcja miejsc  potencjalnych zawilgoceń przegród budowlanych

 •     ELEKTROENERGETYCE

·Wykrywanie wad instalacji i urządzeń elektrycznych (transformatory, rozdzielnie wszystkich napięć, silniki elektryczne, uszkodzone bezpieczniki, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych), pozwalające na wczesne usunięcie zagrożeń
·Wykrywanie uszkodzeń w rozdzielnicach i aparatach elektrycznych
·Ukazywanie nieprawidłowych połączeń elektrycznych (najczęściej zarzewie pożaru)
·Wykrywanie usterek w energetycznych liniach przesyłowych

 •     INSTALACJE CIEPŁOWNICZE I GRZEWCZE

·Detekcja uszkodzeń/nieciągłości  w izolacji termicznej rurociągów
·Wykrywanie uszkodzeń w wodnym ogrzewaniu podłogowym
·Detekcja przebiegów instalacji ogrzewania podłogowego
·Lokalizacja  wycieków i nieszczelności w rurach z ciepłą wodą
·Ukazywanie złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi
·Lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej ( inwentaryzacja )

 •     LINIE  PRODUKCYJNE

·Wykrywanie wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie)
·Detekcja błędów podczas prób obciążeniowych
·Ujawnienie złego stanu przewodów doprowadzających gazy techniczne
·Ujawnienie złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych

 •     INSTALACJE CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE

·Detekcja usterek izolacji termicznej chłodni- w tym samochodowych -  i lad chłodniczych
·Detekcja usterek przemysłowych zamrażarek i chłodni
·Detekcja usterek w pracy systemów klimatyzacyjnych

 •     a także w medycynie, diagnostyce maszyn, wykrywaniu rożnego rodzaju obiektów (ratownicwo…), badaniach naukowych